Objekt: poslovni objekt Murgle

Lokacija: Ljubljana, 2007

Produkt: polstrusturna steklena fasada, fiksni brisoleji
  • poslovni objekt Murgle